เรียนรู้เพื่อที่จะ
เป็น Developer ด้วยกัน

แหล่งการเรียนรู้สำหรับทุกคนที่อยากเริ่มต้นพัฒนาเว็บไซต์เป็นอาชีพ สอนตั้งแต่ไม่รู้เรื่องเว็บเลยจนเข้าใจและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้

Coding Beaver

เป็น Developer ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด

Coding Beaver Teacher

เริ่มเรียนเลยวันนี้

ผมก็เคยเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือการพัฒนาเว็บไซต์ แต่ด้วยประสบการณ์ที่ เรียนวิศวฯคอมพิวเตอร์ และการทำงานในสายคอมพิวเตอร์ มานานกว่า 5 ปี ผมเชื่อว่าผมสามารถถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจให้กับทุกๆคนที่สนใจ และผมเชื่อว่าถ้าได้รับการเรียนรู้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องทำได้อย่างแน่นอน

Style การสอน

เห็นภาพรวม

สอนเนื้อหาเรียงตามลำดับ เห็นภาพรวมของที่มาที่ไปในแต่ละหัวข้อ รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เห็นจริงๆ

พื้นฐานแน่น

ไม่ข้ามเนื้อหาที่ควรต้องเรียน เพราะพื้นฐานสำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ลงมือทำจริง

การเรียนรู้จะเกิดผลที่สุดก็ต่อเมื่อได้ลงมือทำและฝึกฝนด้วยตัวเอง มีโปรเจคสนุกๆมากมายให้เรียนรู้จากง่ายไปยาก